Geselecteerde regio: Tielt Geselecteerde leveringsdatum: 24/05/2019

Mobiele Winkelstraat

Deze website is eigendom van  Mobiele Winkelstraat - Vzw LOCOM.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactadres :
Vzw LOCOM
Volderstraat 8
8700 Tielt
Ondernemingsnummer 0 829 841 829

Luc Abbeloos
vzw Lokale Ontwikkeling & Communicatie (LOCOM)
E: luc.abbeloos@mobielewinkelstraat.be
M: 0475 47 39 39

Intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van de site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten  e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mobiele Winkelstraat ~ VZW Locom.

Beperking van aansprakelijkheid

Mobiele Winkelstraat is een platform waarop winkeliers hun producten kunnen vermelden en te koop aanbieden. De aankopen gebeuren rechtstreeks bij de desbetreffende winkel. Mobiele Winkelstraat zorgt voor een dienstverlening aan de handelaars door de bestelde producten aan huis te leveren. Dit betekent evenwel niet dat Mobiele Winkelstraat zelf in de plaats treedt van de handelaar en de producten aan- en verkoopt.

De informatie op de website van Mobiele Winkelstraat is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Mobiele Winkelstraat stelt alles in het werk opdat zijn website en zijn producten volledig en correct weergegeven zouden zijn en beantwoorden aan de verwachtingen van de klant.  Indien er onjuistheden zouden zijn op de site of duidelijke fouten zouden zijn op de bestellingen dan zal Mobiele Winkelstraat alles in het werk stellen om dit te verhelpen.

Mobiele Winkelstraat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van site kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  Mobiele Winkelstraat kan niet aansprakelijk gesteld worden  voor een slechte werkzaam van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onderbreking van de site.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Mobiele Winkelstraat verklaart uitdrukkelijk dat zijn geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het  gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen  bevoegd.

Privacybeleid

Mobiele Winkelstraat hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten aan Mobiele Winkelstraat, Volderstraat 8 te 8700 Tielt of tielt@mobielewinkelstraat.be . Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 8/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke ,gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mobiele Winkelstraat gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen die gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Mobiele Winkelstraat kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van ‘cookies’.

Tijdens het bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker alsook om de login gegevens te bewaren. Deze site gebruikt First en third party cookies. Voor meer uitleg over de werking van deze cookies verwijzen we naar : http://cookiemanager.eu/nl/faq/welke-cookies-vallen-onder-cookiewet/

 Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Deze instellingen kunnen een comfortabel gebruik van deze website verstoren. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service,  die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om uw website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Retourbeleid

Indien een door u aangekochte product via de webshop niet beantwoord aan uw wensen, dan vragen wij ons binnen de 24u een foto en uw opmerkingen te sturen. Wij zorgen dan voor een gepaste actie.

Indien een product door u niet koel werd bewaard kan er nooit een terugname verwacht worden. U dient tevens rekening te houden dat de meeste van onze producten een zeer beperkte houdbaarheid hebben.

De aangeboden producten zijn vaak seizoensgebonden. De beschikbaarheid van onze producten is onderhevig  aan het aanbod. Mobiele Winkelstraat kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien een product onverwachts toch niet kan geleverd worden.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mobiele Winkelstraat of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mobiele Winkelstraat of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Start vandaag nog met shoppen

Ontdek alle deelnemende handelaars!